ŞARTLAR VE KOŞULLARKONAKLAMA VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

HOTEL SERİL  KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ilerleyen maddelerde “Müşteri” olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde “Hotel” olarak anılacak olan Köçek Mustafa Blv. Foça Mh. 1332 Sk. No.106 Çalış Plajı 48300 Fethiye – Muğla adresinde bulunan Hotel Seril ; ilerleyen maddelerde “Taraflar” olarak anılacaktır.
Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu,www.hotelseril.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdaki maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadır.

1.SÖZLEŞME KONUSU
1.1.İşbu sözleşme uyarınca Hotel, Müşterinin talebi üzerine Hotel de konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride “Hizmet” olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla (Müşteri, Hotel de konaklamak ve/veya Hotel’in sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir) birlikte Müşteri, Hotel de konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
1.3. Hotel,Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde Taraflar, İşbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2.KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ
2.1. Hizmet rezervasyonu, Müşterinin  0252 6221019 numaralı telefonu arayarak rezervasyonu bildirmesi,0252 6220703 numaralı faks hattına yazılı mesaj göndermesi, www.hotelseril.com internet sayfasındaki rezervasyon formu doldurması,hotelseril1@gmail.com  ve/veya info@hotelseril.com mail adreslerine e-posta göndermesi ya da Hotel’e şahsen başvurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.
2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla 0252 6221019 numaralı telefondan Hotel’e başvurabilir,0252 6220703 numaralı faks hattına yazılı mesaj gönderebilir,hotelseril1@gmail.com ve/veya info@hotelseril.com  mail adreslerine e-posta gönderebilir ya da Hotel’e şahsen başvurabilir.
2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün önce Müşteri tarafından veya Müşterinin  yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile Hotel’e iletilmesi gerekmektedir.
2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için  en fazla 1 defa  değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, Hotel’in uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.
2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.
2.6. Hotel,Müşterinin süresi içerisinde yapacağı  değişiklik talebini Hotel’in müsaitliğine göre cevaplayacaktır.
2.7. Yaş indirimi,çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı Hotel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için Hotel’e girişte Hotel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir.Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edecektir.Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.
2.8. Hotel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır.18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.

3. ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Hotel de konaklayacak Müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.
3.2. Hotel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Hotel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
3.3. Müşteri, Hotel’e giriş sırasında Hotel elemanına; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
3.4. Fatura, Müşteriye hizmeti aldıktan sonra Hotel’den çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşterinin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması nedenleri ile faturanın alınmamasından  Hotel sorumlu tutulmayacaktır.
3.5. Sitemizden yapılacak ödemeler Türk Lirası olacaktır.Diğer ödeme yöntemlerinde (banka havaleleri,v.b) Euro,Dolar ve İngiliz Sterlini kullanılabilir.Döviz kurları ile alakalı bilgiler T.C Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır.
4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER
4.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini Hotel’e giriş tarihinden 30 (Otuz) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Hotel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde Hotel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek kendisine  iade edilecektir.
 4.2. İptal talebi,Müşterinin Hotel’e giriş tarihinden 29 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının ve/veya bir kısmının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı Hotel’e cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.
4.3. 4.2.maddesine göre rezervasyonun Hotel’e giriş tarihinden 29-15 gün öncesinden iptal edilmesi durumunda konaklama tutarının %50’si Müşteri’ye iade edilir,
4.4. 4.2.maddesine göre rezervasyonun Hotel’e giriş tarihinden 14-7 gün öncesinden iptal edilmesi durumunda konaklama tutarının %20’si Müşteri’ye iade edilir,
4.5. 4.2.maddesine göre rezervasyonun Hotel’e giriş tarihinden 6-0 gün öncesinden iptal edilmesi durumunda ise Müşteri’ye herhangi bir iade işlemi yapılmaz.
4.6. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına Hotel tarafından geri yatırılacaktır.
4.7.Tüm iade işlemlerinde, Hotel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir.
5.KONAKLAMA ŞEKLİ
5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.
5.2.Müşteri,konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları aynı gün veya çıkış esnasında ödeyecektir.
5.3. Müşteri, Hotel’e vardığı saat kaç olursa olsun, Hotel’e giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve Hotel’den çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.
5.4. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.
5.5. Evcil hayvanlar (istisnai durumların değerlendirilmesi koşulu ile) Hotel tarafından kabul edilmeyecektir. 
5.6.5.5 de yer alan istisnai durumda Hotel’e kabul edilen ve sahipleriyle(Müşteri) birlikte konaklayacak olan evcil hayvanların sahipleri(Müşteri), evcil hayvanlarının sağlık karnesinin varlığını, tüm aşı ve parazit ilaçlarının tam olduğunu, tuvalet eğitiminin olduğunu, gürültü etmeyeceğini, saldırgan olmadığını, eşyalara zarar vermeyeceğini, aksi bir durumda meydana gelecek olan/gelen maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.
5.7. Müşterinin Hotel’e yerleştikten sonra Hotel’in sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir.

6.TARAFLARIN SORUMLULUĞU
6.1. Hotel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.
6.2. İşbu sözleşme gereği Hotel’in hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uygulanacaktır.
6.3. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Hotel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Hotel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
6.4.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda,yapmış olduğu ihlal sonucu Hotel’in uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri,kabul ve taahhüt eder.
6.5.Hotel,mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.
7.DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda Hotel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.
7.2. Hotel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını Hotel’e bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.
7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, Muğla Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmişti.
7.4. Hotel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan,tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi,manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.
7.5. Müşteri, Hotel’in çalışanlarının adına gümrüğe tabi herhangi bir mal, eşya veya promosyon materyali göndermemelidirler. Hotel, gümrük işlemlerinden hiçbir surette sorumlu değildir.
7.6. Kanuna göre Hotel’in kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.Bu yasaklar yasalar çerçevesinde belirlenecektir.Bu yüzden, Hotel’in içinde her türlü sigara veya tütün mamulünün kullanılmasına,belirtilen konuk odaları haricinde izin verilmez.
7.7.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında kendisine Hotel tarafından verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek,Müşterinin Hotel’den ayrılması ile sona erecektir.